vrijdag 20 november 2009

De Nieuwe Lerende in vijf kernwoorden beschreven

Naar aanleiding van een Twitter blog van Willem Karssenberg schetst Gerard Dummer hoe hij met behulp van web 2.0 leert Op dit persoonlijke verslag reageert Wilfred Rubens met een meer analytische beschrijving van zijn leerproces. Voor mijn werk schrijf ik al enige tijd aan een document waarin ik dit leren in een model probeer onder te brengen.
De ambitie is om ‘de nieuwe lerende’ in vijf kernwoorden te schetsen: Analoog aan de ontwikkelingspsychologie die de geestelijke (en lichamelijk) groei beschrijft en analyseert, kunnen we ook een ontwikkeling zien van personen die een positie innemen in de digitale wereld

Fase 1: Activering Men beseft dat er een verschil is tussen het ‘web 1.0’ gebruik van internet en ‘het web 2.0’ en men gaat die web 2.0 wereld verkennen. In deze periode wordt geëxperimenteerd met het gebruik van MSN, Skype. Kinderen spelen binnen de omgeving van bijvoorbeeld Runescape, Habbohotel en spellen.nl. Vaak is er ook een passief gebruik van een profielensite zoals Hyves.nl

Fase 2: Identificatie Door de respons die men krijgt op o.m. de profielensite wordt het gebruik van de web 2.0 wereld versterkt. Games in virtuele werelden zoals ‘World of Warcraft’, ‘Call of duty’ en ‘Second Life’ geven een sterke feedback op het handelen van de persoon. Deze periode wordt dan ook gekenmerkt door bewustwording van een digitale identiteit. Op basis van de zelf gecreëerde identiteit voelt men zich deel van een groep in de digitale wereld. Men zoekt aansluiting en gaat zich met die groep identificeren

Fase 3: Groepslid
Men gaat zich binnen de groep manifesteren. De nieuwkomer wordt een actief lid dat bijdraagt aan de groep. Het groepslid wordt actief in het gebruik van applicaties als; blog, twitter, fora, youtube, Flickr e.d. waarbij men voornamelijk reageert.

Fase 4: Profilering binnen de groep De nieuwkomer maakt zich de informatie die in de groep aanwezig is eigen. Hij gaat publiceren en krijgt waardering op zijn bijdragen aan de groep.Daarmee wordt informatie gekoppeld aan zijn specifieke profiel. Zo ontstaat nieuwe kennis. De nieuwkomer wordt binnen de groep meer en meer gezien als ‘bron’. De groep geldt nu als referentiekader voor zijn ontwikkeling en men begeeft zich ook in andere groepen.

Fase 5: Entiteit De nieuwe lerende is blijvend actief. Hij realiseert zich dat kennis in de groep bestaat en dus nauwelijks meer individueel kan worden gereproduceerd. Zo lang men in de groep actief is zal men bijdragen aan de kennisontwikkeling en dus ook zelf meer kennis opdoen. Het klassieke lineaire leren is nu volledig veranderd in NetwerkLeren.Daarmee is de nieuwe lerende een autonoom lid van de groep geworden. Hij functioneert volledig zelfstandig binnen de groep en kan zich vrij bewegen tussen meerdere groepen

Bronnen:
Elleke Verwaijen
Wim Veen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten