vrijdag 20 november 2009

De nieuwe lerende fase 3: Groepslid

In vervolg op beide vorige blogposts vandaag De nieuwe lerende fase 3.
In het oorspronkelijke blog schreef ik op dinsdag 21 juli 2009:

Fase 3: Groepslid
Men gaat zich binnen de groep manifesteren. De nieuwkomer wordt een actief lid dat bijdraagt aan de groep. Het groepslid wordt actief in het gebruik van applicaties als; blog, fora, Twitter, Youtube, Flickr e.d. waarbij men voornamelijk reageert.
Mitch Joel met betrekking tot deze ontwikkelingsfase:
Nu je zelfbewust lid van de groep bent, wordt ook voor de groep duidelijk wie jij bent. Zorg er steeds voor dat je helder bent in wat je doet en schrijft. Mitch Joel gebruikt daarvoor de term ‘Personal Branding’
Hij beschrijft de fases 3 en 4 van Wim Veen meer als één ontwikkelingsfase. Daarbij zou je wel kunnen zeggen dat bij Mitch Joel voor fase 3 het accent valt op de voorbereiding van de uiteindelijk ‘Coming out’ in fase 4.
Hij benoemt twee kernbegrippen die voor fase 3 belangrijk zijn.
- Hoe ga je om met de ‘informatie’ die je hebt te bieden?
T.a.v. informatie moet je nadenken over de inhoud, maar ook over de manier waarop je die inhoud beschikbaar stelt.
M.b.t. beschikbaar stellen:
Zorg ervoor dat mensen, die er om vragen (!) de relevante informatie en op tijd krijgen.
M.b.t. de inhoud:
Wees gepassioneerd! Als het niet voor jezelf belangrijk is, voor wie dan wel?
Wees onderscheidend! Welke kennis en expertise heb jij die een ander niet heeft?
Bind mensen! Kan ik iets maken dat mensen versterkt en met elkaar verbind?
Hoe bind ik me zelf? Hoe kan ik bovenstaande punten gebruiken om in contact te blijven met die mensen?
Hoe sta ik in mijn omgeving? Wat doen anderen om mij heen en kan ik dat beter?

- Wat is je ’medium’?
Vraag je af wat jouw stem is? Ben je sterk in geschreven tekst; wees dan die schrijver! Laat het tekst zijn waarmee jij je bekend maakt aan de wereld! Start een blog!
Heb je een karakteristieke stem; laat die stem dan horen! Maak een podcast waarin je jouw ideeën bekend maakt.
Als je sterk bent in beeld of in het creëren van beelden; laat je zelf dan zien! Maak je eigen videoblog en verbaas de wereld.
...

In fase 3 experimenteer je als groepslid. De leden van de groep zullen je van de nodige feedback voorzien terwijl jij experimenteert. Al doende beantwoord je de vragen die jou in deze blog worden gesteld. Daarmee ga jij je eigen taal leren, ontdek je wie je bent en neem jij je plaats in in het netwerk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten